top of page
ABC-3.png
(3 nummer)
havu.png


Havu är intresserad av att i framtiden pröva sina vingar som egenanställd inom 
frisörbranschen.Havus gudfar skulle erbjuda honom en enkel start och en gratis hyresstolplats 
för en månad när arbetspraktikperioden i studierna är avklarad.

Hur hög är månadshyran för den stolsplats som gudfadern erbjuder?


bottom of page